0-4 ÅR

4-6 ÅR

6 ÅR +

VAKSNE

BARSELGRUPPER

BABYSONG

VANNTILVENNING

TOPP I TYSNES

Informasjon om barsel-grupper i regi av helse-stasjonen.

 

Kontakt: Helsestasjonen på Tysnes

Babysong er ei fellesstund med song og leik for og med dei små på ca. 1 time.

 

Kontakt:  Kyrkjekontoret på Tysnes

Tysnes Symjeklubb er
ein symjeklubb i Tysnes Kommune, Hordaland.
Me er tilslutta NIF og NSF.

 

Kontakt på SMS:
Bent Fossdal
eller Morten Storetvedt

Tysneskyrkjelydane sitt trus-opplæringstilbod, for alle døypte mellom 0 og 18 år med årlege TOPP-dagar for dei fleste årstrinn.

 

Kontakt:  Kyrkjekontoret på Tysnes

BARNEKOR

BARNETRIMMEN

FAMILIEBADING

FREDAGSKLUBB

Barnekoret øver i Tysnes bedehus om torsdagane, frå klokka 17.30-18.15. Alder: frå det året bornet fyller 4 år.

 

Leiar/dirigent: Eldbjørg Knudsen

Full rulle i aerobicsalen der me gjennom leik fokuserer på kondisjons-, styrke-, balanse- og koordinasjons-trening for born. 4-10 år. Maks 12 stk.

 

Kontaktperson: SvingenPuls

Tysnes Symjeklubb er
ein symjeklubb i Tysnes Kommune, Hordaland.
Me er tilslutta NIF og NSF.

 

Kontakt på SMS: Bent Fossdal
eller Morten Storetvedt

i Tysnes bedehus første fredag i kvar månad,
kl. 19 - 21. Det er for 4. - 8. klasse. Her er aktivitetar som speling av spel, leikar og konkurransar, sal i kiosk og me lagar mat i lag. Det kostar kr. 50,- kvar gong.

 

Leiar: Eldbjørg Knudsen

BARNEBALLETT

JAZZ/MUSIKALDANS

FOTBALL/NJARDAR

UREN LUREN 4H

Tysnes kulturskule tilbyr barneballett for barn
i alderen 6-7 år på
tors-dagar 15.30-16.15
på SvingenPuls.

 

Kontaktperson: Yngve Nikolaisen

Tysnes kulturskule tilbyr DANS for barn i alderen
6-13 år på torsdagar på Svingen-Puls.

Jazz/Musikaldans:
6-10 år: 14.00-15.00
og 11-13 år: 16.15-17.15

 

Kontaktperson:
Yngve Nikolaisen

Info om fotballklubben Njardar/ Tysnes

 

Leiar: Helge Hauge

4H Tysnes er en ideell barne- og ungdomsorgani-sasjon for dei mellom 10-18 år. 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvars-følelse og respekt for natur og mennesker. Nettside: Uren Luren 4H

 

Leiar: Ingrid Matre Rosseland 941 50 705

Epost: ingr-mr@hotmail.com

IDRETTSSKULE

HANDBALL

TYSNES SYMJEKLUBB

FRITIDSKLUBB

Onarheim Idrettsskule på Onarheim skule er delt inn i to aldersgrupper: 1-4 klasse og 5-7 klasse.

 

1-4 klasse: Tysdag kl. 18-19

5-7 klasse: Tysdag kl. 19-20

 

Kontaktperson:
Stein Olav Skaten

Info om Tysnes Idrettslag og handball

 

Kontaktperson: Jorunn Dalland

Tysnes Symjeklubb er
ein symjeklubb i Tysnes Kommune, Hordaland.
Me er tilslutta NIF og NSF.

 

Kontakt på SMS: Bent Fossdal
eller
Morten Storetvedt

Informasjon om fritidsklubben "Ope Hus" i regi av Jensvoll bedehus og kyrkja. For aldersgruppa 7-10 klasse.

 

Kontaktperson: Marit I. Espedalen

SKULEKORPS

PIANO

HESTESPORTSLAG

SOUL CHILDREN

Informasjon om Tysnes skulekorps

 

Kontaktperson: Vibeke Helgesen

Tysnes kulturskule gjev undervisning i piano.

 

Rektor: Yngve Nikolaisen

Epost: yngve.nikolaisen@tysnes.kommune.no

 

Informasjon om Tysnes hestesportslag

 

Kontaktperson: Linda Lilleheie Trana

Epost: thsl.okonomi@gmail.com

Dette er eit kor tilknytta Soul Children, og som er frå 4. klasse og oppover. Me øver i Tysnes bedehus torsdagar frå 18.30-19.30.

 

Leiar/dirigent: Eldbjørg Knudsen

GITAR/BASSGITAR

BAND

SLAGVERK

MESSING

Tysnes kulturskule gjev undervisning i gitar og bassgitar.

 

Rektor: Yngve Nikolaisen

Epost: yngve.nikolaisen@tysnes.kommune.no

 

Tysnes kulturskule gjev undervisning i band

 

Rektor: Yngve Nikolaisen

Epost: yngve.nikolaisen@tysnes.kommune.no

 

Tysnes kulturskule gjev undervisning i slagverk.

 

Rektor: Yngve Nikolaisen

Epost: yngve.nikolaisen@tysnes.kommune.no

 

Tysnes kulturskule gjev undervisning i messing.

 

Rektor: Yngve Nikolaisen

Epost: yngve.nikolaisen@tysnes.kommune.no

 

ASPIRANTUNDER-
VISNING I KORPS

Tysnes kulturskule gjev aspirantundervisning i korps

 

Rektor: Yngve Nikolaisen

Epost: yngve.nikolaisen@tysnes.kommune.no

 

SONG

 

Tysnes kulturskule gjev undervisning i song.

 

Rektor: Yngve Nikolaisen

Epost: yngve.nikolaisen@tysnes.kommune.no

 

er for alle elevane på Tys-nes ungdomsskule. Me har ope kvar måndag når det er skule, kl 14-16, i 2.etg i Våge Senter. (tidlegare Sporten) Her er det rom for å prate, fjase, spele, ulike aktivitetar. Me lagar og litt mat. Me har ei eiga face-book gruppe; "Treffstaden i Våge"

 

Arr: Tysnes Kommune, Eining barn og famile v/May Siren Holme

Epost: may.s.holme

@tysnes.kommune.no

 

TREFFSTADEN I VÅGE

• Hjartetrim for vaksne og eldre

• Trening i Reksteren kulturbygg

KVEN ELLER KVA HAR ME GLØYMT?

Her kan du lesa
om alle fritids- og aktivitetstilboda
på Tysnes

FRITIDSTILBOD FOR DEI ALLER MINSTE

FRITIDSTILBOD FOR 4 TIL 6 ÅRINGAR

FRITIDSTILBOD FOR DEI OVER 6 ÅR

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

FRITIDSTILBOD FOR DEI VAKSNE